Raboband

VG Rabobank voormalige medewerkers LR

We informeren je via de website en ons magazine over belangrijke ontwikkelingen. Over je pensioen en ook over andere onderwerpen.

We organiseren inhoudelijke en ontspannende activiteiten, waarbij je oud-collega’s ontmoet en waarbij volop ruimte is om onderling bij te praten.

We hebben lidmaatschappen voor (bijna) gepensioneerden maar ook voor voormalige Rabobank medewerkers die nog (elders) werkzaam zijn, de 'jonge rechthebbenden'.

NetwerklidBen jij nog niet met pensioen?

Word dan platformlid